12. november

1905 – Nastanek telovadne organizacije Orel

Telovadci jeseniškega Orla leta 1906. Vir Ilustrirani Slovenec, 25.7.1926, str. 259.

12. novembra leta 1905 s sklepom na občnem zboru Slovenske krščansko-socialne zveze (SKSZ) ustanovili slovensko katoliško telesnovzgojno organizacijo Orel. Več o tem dogodku pa v tem članku.

Ostali dogodki: