« 1941 – Ustanovljeno Vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet

10. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Ivan Gradnik«, tudi Ljubljanska brigada (FOTO: Wikipedia)

Bookmark.

10. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Ivan Gradnik«, tudi Ljubljanska brigada (FOTO: Wikipedia)

10. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Ivan Gradnik«, tudi Ljubljanska brigada (FOTO: Wikipedia)

Leave a Reply