Preskoči na vsebino

Cerkev slovenskega jezika

V Narodni in univerzitetni knjižnici bo med 4. septembrom in 4. oktobrom 2014 na ogled pomembna razstava z naslovom Cerkev slovenskega jezika. Knjižnica jo pripravlja v počastitev 450. obletnice izida Trubarjeve Cerkovne ordninge. Na razstavi bo na ogled originalni izvod tega dela, ki je bil oktobra lani nepričakovano odkrit v Mestnem arhivu v Memmingenu v Nemčiji.

Cerkveni red (Cerkovna ordninga) je eno od kulturno najpomembnejših del slovenskega protestantskega pisca in začetnika slovenske književnosti Primoža Trubarja. Izšlo je leta 1564 v Tübingenu v nakladi 400 izvodov, od katerih je bila večina že kmalu po izidu zaplenjena in uničena. Poleg izvoda v Memmingenu je ostala ohranjena v enem samem znanem izvodu, ki ga hrani Vatikanska apostolska knjižnica. 

Poleg Trubarjevega dela, ki ga je za potrebe razstave ob posredovanju Ministrstva za kulturo RS posodil Mestni arhiv iz Memmingena, bodo razstavljeni še cerkveni in šolski redi iz zbirk NUK in Arhiva RS ter arhivski dokumenti o prepovedi in uničenju knjige. Na plakatih bosta z različnih vidikov osvetljena vsebina in pomen knjige, ki podaja Trubarjevo vizijo pravne, organizacijske in duhovne ureditve slovenske cerkve ter vzpostavlja slovenščino kot jezik vseh cerkvenih obredov.