Preskoči na vsebino

Imenjska knjiga na Kranjskem (1546–1702)

Arhiv RS vabi na mesečno predavanje z naslovom Imenjska knjiga na Kranjskem (1546–1702): primer Semeničev iz Semiča, ki bo v sredo, 25. marca 2015, ob 13. uri v avli v prvem nadstropju Arhiva. Predavala bo Lidija Slana.

Davki so bili in davki bodo. Temu se v večini držav ne izogne nobena generacija državljanov. Proračun, državna blagajna, državna zakladnica, vse to je bilo nekoč in je še vedno sinonim za sod brez dna. Učinkovit način, kako napolniti vedno prazno državno zakladnico, je v osnovi popis premoženja državljanov in na temelju tega popisa izračun davka. To je še dandanes včasih problem, kako pa je bilo v tem pogledu v naših krajih pred petsto leti, kako se je izračunala osnova za davek, kdo ga je sploh plačeval in kdo se je temu lahko izognil – pa še kaj – bo predstavljeno v prvem delu predavanja.

V drugem delu bodo ob konkretnih primerih prikazani vpisi in odpisi premoženja nekaterih članov plemiške rodbine Semenič iz Semiča. Posebej bo predstavljen primerek imenjske knjige tako v fizični kot v elektronski obliki.

Lidija Slana je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je po upokojitvi začela še bolj »greniti« življenje prizadevnim arhivskim delavcem v Arhivu RS z vedno pogostejšimi zahtevami po gradivu v obliki raznih graščinskih arhivalij, rodovnikov, imenjskih knjig, listin, zapuščinskih inventarjev, testamentov itn. Vzrok za to je predavateljičino preučevanje zgodovine lastnikov nekaterih gradov in dvorcev na Slovenskem, kar se je pričelo čisto po naključju pred več kot dvajsetimi leti z raziskavo zgodovine dvorca Brdo pri Kranju. Predavateljičine članke občasno lahko prebiramo v reviji Kronika.