Preskoči na vsebino

Matija Vlačić Ilirik v teoloških kontroverzah 16. st.

Historični seminar ZRC SAZU vabi na predavanje Matija Vlačić Ilirik v teoloških kontroverzah 16. stoletja, ki bo v četrtek, 16. aprila 2015, ob 11. uri, v Prešernovi dvorani SAZU. Predavanje bo v hrvaščini.

Evangeličanski teolog istrskega rodu Matija Vlačić Ilirik je bil eden najplodnejših mislecev in polemikov druge polovice 16. stoletja. Teoloških polemik se je udeleževal tako s spisi kakor osebno. Predavanje bo pretreslo nekaj najpomembnejših in najodmevnejših kontroverz, v katere je bil vključen Vlačić. Obravnavalo bo njihove glavne protagoniste in vzroke. Vlačićeva teologija bo predstavljena v kronološkem zaporedju kontroverz, ki so formirale in radikalizirale njeno artikulacijo.

Predaval bo dr. Luka Ilić. V Karlovcu rojeni evangeličanski teolog Luka Ilić je eden najboljših poznavalcev reformacijskih gibanj v Srednji in Jugovzhodni Evropi v 16. stoletju. Študij teologije je začel v Bruslju, ga nadaljeval v Badhoevedorpu in Amsterdamu, doktoriral pa je na pensilvanski univerzi. Osrednja tema njegovega znanstvenega in publicističnega opusa je teologija Matije Vlačića Ilirika. Temu je posvetil monografijo z naslovom /Theologian of Sin and Grace: The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus/, ki je leta 2014 izšla pri založbi Vandenhoeck & Ruprecht. Ilić je zunanji sodelavec Leibnizovega inštituta za evropsko zgodovino v Mainzu in pastor v evangeličanski župniji Ravensburg.