Preskoči na vsebino

Po kom se imenuje Ullrichova hiša v Kranju?

V četrtek, 16. oktobra 2014, ob 18. uri Gorenjski muzej vabi na predavanje posvečeno Prešernovemu prijatelju Hieronimu Ullrichu (1811—1866), ki bo potekalo v Vojnomirovi dvorano Ullrichove hiše. Gost bo dr. Marko Mugerli iz Gornjesavskega muzeja.

Ste se kdaj vprašali, po kom se imenuje Ullrichova hiša v Kranju, kjer ima Gorenjski muzej svoj sedež in kjer potekajo muzejski večeri?

Hieronim je bil po poklicu gozdar. Izdelal je prvi gozdnogospodarski načrt na Kranjskem. Bil je urednik gozdarskega časopisa in izdal je zbornik avstrijskega gozdarskega društva. Na Kranjskem je opravljal številne pomembne službe: oskrbnik blejskega gospostva briksenške škofije, upravitelj Zoisove fužine na Javorniku. V Kranju je bil lastnik hiše, v kateri je danes uprava Gorenjskega muzeja. Čeprav je bil po rodu Čeh, se je zavzemal za dvig izobrazbene ravni Slovencev. Med drugim je tudi prijateljeval z dr. Francetom Prešernom, ki mu je podelil lastnoročni prepis Nebeške procesije.