Preskoči na vsebino

Preurejanje škofijskih meja na Kranjskem sredi 18. st.

Historični seminar ZRC SAZU vabi na predavanje Preurejanje škofijskih meja na Kranjskem sredi 18. stoletja: predlog združitve goriške nadškofije in ljubljanske škofije iz leta 1758. Predavanje bo v četrtek, 23. aprila 2015, ob 11. uri, v Mali dvorani ZRC SAZU.

Petega decembra 1757 je na Dunaju nepričakovano umrl ljubljanski škof Ernest Amadej Tomaž grof Attems (1742–1757). Njegova smrt je dala dunajskemu dvoru povod, da predlaga združitev goriške nadškofije in ljubljanske škofije v personalno unijo ter prenos knežjega naslova z ljubljanskega škofa na goriškega nadškofa. V predlogu je mogoče prepoznati namero Dunaja, da prenovi cerkveno upravo v notranjeavstrijskih deželah. Do uresničitve zaradi nasprotovanja goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1752–1774) in Rima ni prišlo. Predavanje bo poleg tega predstavilo predhodna prizadevanja za ukinitev oglejskega patriarhata (leta 1751) in za ustanovitev nadškofije v Gorici (leta 1751) za cesarski del nekdanjega patriarhata.

Predaval bo dr. Jure Volčjak, ki je leta 2000 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz zgodovine, leta 2014 pa doktoriral s temo »Cerkev na Kranjskem pod goriško nadškofijo v času Karla Mihaela Attemsa (1750–1774)«. Med 2001 in 2004 je bil zaposlen v Nadškofijskem arhivu Ljubljana. Od leta 2004 dela v Arhivu Republike Slovenije, od leta 2010 kot vodja Sektorja za varstvo najstarejšega arhivskega gradiva. Na področju znanstvenega raziskovanja se ukvarja s starejšo zgodovino, poznim srednjim in zgodnjim novim vekom, dejaven je v mednarodnih projektih in v projektu evidentiranja arhivskega gradiva v tujini. Je (so)avtor več znanstvenokritičnih izdaj arhivskih virov. Za izdajo starejših ordinacijskih protokolov je leta 2014 prejel Aškerčevo priznanje. Od leta 2006 ureja znanstveno revijo Arhivi, od leta 2014 je tudi član uredniškega odbora revije SLO – časi, kraji, ljudje.