Preskoči na vsebino

Rodbina Lazarini v 18. stoletju

Foto: SAZU

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja vabi na predavanje Rodbina Lazarini v 18. stoletju: Zgodnjenovoveška zgodba o uspehu, ki bo v četrtek, 12. marca 2015, ob 12. uri v Mali dvorani Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Predaval bo dr. Franci Lazarini.

Rodbina Lazarini, ki je v prvi polovici 17. stoletja prišla iz Benetk na Kranjsko, je zlasti v 18. stoletju doživela izjemen družbeni vzpon. Višek sta pomenili pridobitev baronskega naslova leta 1770 (jablaniška veja) oziroma 1771 (gotniška veja) ter razširitev družinske posesti konec 18. stoletja.

Predavanje bo po krajšem uvodu o začetkih Lazarinijev na Kranjskem predstavilo življenje rodbine v 18. stoletju: razdelitev na jablaniško in gotniško vejo leta 1719, glavni predstavniki gotniške veje v 18. stoletju ter njihovi vzponi in padci, pridobitev baronskega naslova (1771), razširitev družinske posesti in razdelitev gotniške veje na tri podveje (smledniška, čušperška in gotniško-pölška) v zadnjih letih 18. stoletja. V sklepnem delu pa bo na kratko orisana usoda vseh treh podvej v 19. in 20. stoletju.

Doc. dr. Franci Lazarini je zaposlen na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU in na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Glavno področje njegovega raziskovalnega dela je arhitektura 19. in prve polovice 20. stoletja, ukvarja pa se tudi s cerkveno opremo 19. stoletja, javnimi spomeniki pozne habsburške monarhije in umetnostnim naročništvom. Poleg številnih znanstvenih in strokovnih člankov je objavil monografijo o mariborski frančiškanski cerkvi. Souredil je monografijo Zgodovina rodbine Lazarini. Kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe (2012), katere avtor je njegov oče prof. dr. Franc Lazarini. Na tej knjigi temelji tudi tokratno predavanje.