Preskoči na vsebino

Sokolstvo na Slovenskem

Naša pot
Naša pot – 150 let ustanovitve Južnega Sokola in sokolskega gibanja. Foto: Aleš Šafarič

V Arhivu Republike Slovenije bo v sredo, 21. januarja 2015, ob 13. uri potekalo redno mesečno predavanje z naslovom Sokolstvo na Slovenskem. Predaval bo dr. Tomaž Pavlin.

V predavanju, ki se bo odvilo v prvem nadstropju Arhiva RS, bo pozornost posvečena razvoju sokolskega gibanja na Slovenskem, ki je pomembno zaznamovalo slovenski civilnodruštveni nacionalni in telesnokulturni razvoj. Prvo društvo Južni Sokol je bilo ustanovljeno leta 1863 v Ljubljani. S širitvijo društev v desetletjih pred prvo svetovno vojno je preraslo v množično civilno gibanje, vpeto v slovenski nacionalizem/liberalizem. Po véliki vojni so se slovenski sokoli združili s hrvaškimi in srbskimi v Jugoslovansko sokolsko zvezo, ki je v prvem desetletju jugoslovanske države imela svoj sedež v Ljubljani. V življenje telovadcev je s šestojanuarsko diktaturo in ustanovitvijo Sokola kraljevine Jugoslavije (1929) posegel kralj Aleksander.

Lansko leto je minilo 150 let od začetka slovenskega sokolstva, v počastitev obletnice pa je potekal zgodovinarski simpozij. Predavatalji so svoje prispevke zbrali v zborniku Naša pot – 150 let ustanovitve Južnega Sokola in sokolskega gibanja. Monografija zajema različna kronološka obdobja, nekatere posameznike in tudi do zdaj ne obravnavane teme sokolstva in druge vojne ter sokolsko-glasbene zgodovine. Monografija preko avtorskih prispevkov osvetljuje zgodovinsko-raziskovalno stanje doma in širše:

-Jože Podpečnik: Ljubljanski Sokol in slovensko sokolsko gibanje do prve svetovne vojne

-František Kolar: Miroslav Tyrš – ustanovitelj Sokola

-Rok Stergar: Prišel, videl in … obupal (Jan Zdeněk Veselý in Ljubljanski sokoli)

-Milan Pahor: Sokol v Trstu in Tržaška sokolska župa

-Aleš Šafarič: Sokolstvo in rekatolizacija

-Zrinko Čustonja: Hrvatski sokol do prvoga svjetskoga rata

-Tomaž Pavlin: Jugoslovanski sokol

-Nikola Žutić: Liberalna, antiklerikalna i antifašistička ideologija srpskih i jugoslavenskih sokola u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1945

-Vida Deželak Barič: Sokolstvo na Slovenskem med drugo svetovno vojno

-Ivan Čuk: Dr. Viktor murnik – Ata, oče slovenske telesne kulture

-Zvonka Zupanič Slavec: Ivan Oražen (1869–1921), sokolski starosta in zdravnik

-Iztok Durjava: Engelbert Gangl: njegovo delovanje v sokolski organizaciji in njegova misel o sokolstvu

-Gregor Starc: Sokolske sledi v učnih načrtih telesne vzgoje med obema vojnama in njihovi učinki

-Jasna Nemec Novak: Sokolstvo in glasba