Preskoči na vsebino

Trajnost in obstojnost arhivskih dokumentov

Dr. Jedert Vodopivec Tomažič. Foto: nms.si

Narodni muzej Slovenije – Metelkova vabi na predavanje iz cikla Prvi torek v mesecu Trajnost in obstojnost arhivskih dokumentov. Predavanje bo v torek, 7. aprila 2015, ob 18. uri, predavala bo dr. Jedert Vodopivec Tomažič.

Arhivsko gradivo je širši javnosti poznano manj kot druge zvrsti dediščine. Predavateljica bo zato predstavila razlike in podobnosti med arhivskim, knjižničnim in muzejskim gradivom na papirju, pergamentu in v obliki knjige. Predstavila bo tudi vzroke in vrste poškodb, kriterije za konservatorsko-restavratorske posege in problematiko hrambe arhivskega gradiva.

Jedert Vodopivec Tomažič je doktorirala leta 1999 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo Razvoj struktur v srednjeveških rokopisnih vezavah – soodvisnost s konservatorskimi in restavratorskimi posegi. V Arhivu Republike Slovenije je zaposlena od leta 1980, kjer se – sprva kot konservatorka-restavratorka, pozneje pa kot vodja Centra za konserviranje in restavriranje – posveča pisni in grafični dediščini. Od leta 1997 je vključena tudi v proces visokošolskega izobraževanja na področju zaščite in restavriranja arhivskega, knjižničnega in grafičnega gradiva.

Vstop prost.