Preskoči na vsebino

Župljani Iga proti župnijski duhovščini v letu 1782

Historični seminar ZRC SAZU vabi na predavanje Župljani Iga proti župnijski duhovščini v letu 1782: upor proti nujnim reformam ali proti »novi veri«?, ki bo v torek, 31. marca 2015, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU.

Šestega februarja 1782, le osem mesecev po prihodu župnika Jožefa Gollmayerja na Ig, je zastavni imetnik ižanskega (zoneškega) gospostva Janez Krištof Glazbichler na deželno glavarstvo v Ljubljani vložil pritožbo skupine ižanskih župljanov zoper župnijsko duhovščino. Odredili so preiskavo, ki sta jo prevzela predstavnika svetne in cerkvene oblasti: Janez Nepomuk Ursini grof Blagaj in Jožef Mikolič, generalni vikar ljubljanske škofije. Na podlagi zaslišanj triinpetdesetih župljanov in šestih duhovnikov so v prvi polovici maja 1782 sestavili zapisnika, dolga okrog 160 strani.

Predavanje bo predstavilo njuno vsebino z vidika različnih vprašanj, pomembnih za cerkveno, družbeno in kulturno zgodovino vladavine cesarja Jožefa II. Obravnavalo bo očitke župljanov in odgovore duhovnikov nanje, vlogo vere in Cerkve v življenju laikov ter odnose med vpletenimi. Glede na vprašanje, zastavljeno v podnaslovu, bo osvetlilo tudi pojave t. i. poznega janzenizma, reformnega katolicizma in jožefinizma.

Predavala bo doc. dr. Lilijana Žnidaršič Golec, ki je docentka za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2000 je zaposlena kot arhivistka za starejše gradivo v Arhivu Republike Slovenije. Sama in v soavtorstvu je objavila več arhivskih vodnikov oziroma inventarjev, med drugim serijo vodnikov po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zadnja leta se intenzivneje posveča raziskovanju tem iz slovenske cerkvene in verske zgodovine od srede 15. do zatona 18. stoletja. Leta 1992 je izšlo njeno delo Thomas More – krščanski humanist, ki vsebuje komentiran prevod izbranih angleških spisov avtorja Utopije (1516).