Skip to content

Oris sokolstva na Slovenskem

Naša pot
Naša pot – 150 let ustanovitve Južnega Sokola in sokolskega gibanja. Foto: Aleš Šafarič

Zgodovinsko društvo Ljubljana bo v četrtek, 20. novembra 2014 ob 18. uri v Modrijanovi knjigarni v Ljubljani priredilo predavanje o sokolstvu na Slovenskem. Predavatelj bo dr. Tomaž Pavlin.

Profesor na Fakulteti za šport dr. Tomaž Pavlin bo predaval o sokolskem gibanju in njegovi vpetosti v slovensko-jugoslovanski vsakdan ter predstavil nedavno izdani zbornik Naša pot – 150 let ustanovitve Južnega Sokola in sokolskega gibanja.

Monografija je nastala na zgodovinarskem simpoziju ob častitljivi obletnici tega telesnovzgojnega gibanja in zajema različna kronološka obdobja, nekatere posameznike in tudi do zdaj ne obravnavane teme sokolstva in druge vojne ter sokolsko-glasbene zgodovine. Monografija preko avtorskih prispevkov osvetljuje zgodovinsko-raziskovalno stanje doma in širše:

-Jože Podpečnik: Ljubljanski Sokol in slovensko sokolsko gibanje do prve svetovne vojne

-František Kolar: Miroslav Tyrš – ustanovitelj Sokola

-Rok Stergar: Prišel, videl in … obupal (Jan Zdeněk Veselý in Ljubljanski sokoli)

-Milan Pahor: Sokol v Trstu in Tržaška sokolska župa

-Aleš Šafarič: Sokolstvo in rekatolizacija

-Zrinko Čustonja: Hrvatski sokol do prvoga svjetskoga rata

-Tomaž Pavlin: Jugoslovanski sokol

-Nikola Žutić: Liberalna, antiklerikalna i antifašistička ideologija srpskih i jugoslavenskih sokola u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1945

-Vida Deželak Barič: Sokolstvo na Slovenskem med drugo svetovno vojno

-Ivan Čuk: Dr. Viktor murnik – Ata, oče slovenske telesne kulture

-Zvonka Zupanič Slavec: Ivan Oražen (1869–1921), sokolski starosta in zdravnik

-Iztok Durjava: Engelbert Gangl: njegovo delovanje v sokolski organizaciji in njegova misel o sokolstvu

-Gregor starc: Sokolske sledi v učnih načrtih telesne vzgoje med obema vojnama in njihovi učinki

-Jasna nemec novak: Sokolstvo in glasba