Druga državna gimnazija v Ljubljani

Druga državna gimnazija v Ljubljani


Zanimivo je, da so v Drugi državni gimnaziji (zdaj Gimnazija Poljane), nogomet kot učni predmet uvedli že v šolskem letu 1907/08.