<trp-post-container data-trp-post-id=Prule" src="https://zgodovinanadlani.si/wp-content/uploads/2015/04/Prule-osnovna-šola-700x450.jpg" />

Prule


Prule so dobile svoje ime iz stare nemške označbe “bruel”, s katero so ljudje označevali mokro in močvirnato zemljo. Ta naziv so uporabljali že v začetku 14. stoletja. Za to območje se uporablja tudi naziv Na Prulah oziroma Am Brühl za čas Avstro-ogrske.