« Iz zasebne zbirke: Cesarski patenti v slovenščini

Prva stran patenta v nemškem jeziku, izdanega na Kranjskem leta 1775. Vir: Zakladnica Zgodovine.

Bookmark.

Prva stran patenta v nemškem jeziku, izdanega na Kranjskem leta 1775. Patent se tiče zadev povezanih z ukinitvijo Jezuitskega reda. Vir: Zakladnica Zgodovine.

Leave a Reply