Avstrijski top

Avstrijski top


Dobiček od prodaje teh razglednic je šel v poseben vojni sklad.