Glince

Glince


Glince so do leta 1935 izgubile status samostojnega naselja in postale del Ljubljane.