Leonišče

Leonišče


Sanatorij Leonišče na tedanji Aleksandrovi ulici.