Ljubljanska Švicarija

Ljubljanska Švicarija


Leta 1835 so na vzpetini nad Tivolskim gradom odprli leseno gostišče Švicarijo. Funkcijo gostišča je imela do leta 1908.