Ljubljanski grad

Ljubljanski grad


Pogled na Ljubljanski grad izpred hotela Slon in stavbe pošte. V ospredju vidimo tudi stavbo mestne hranilnice.