Planica

Planica


Letalnica bratov Gorišek v Planici leta 1979.