Poljane

Poljane


Razglednica prikazuje več zanimivih ljubljanskih stavb, če naštejemo le nekatere: Cesarsko-kraljeva domobranska vojašnica, Gimnazija Poljane (takrat nižja gimnazija), cerkvi sv. Petra in sv. Jožefa, Rog, cukrarna, …