Pošta, Hotel Slon in Hotel Stadt Wien

Pošta, Hotel Slon in Hotel Stadt Wien


Osrednja ljubljanska pošta na križišču Dunajske ceste in Franc Jožefa ceste. Nasproti stojita stari Hotel Slon, danes v novi podobi, in Hotel Stadt Wien, na mestu katerega danes stoji Nama.