Restavracija Fantini

Restavracija Fantini


Konec 19. in v začetku 20. stoletja je v Ljubljani obratovala restavracija Fantini. V restavraciji, locirani na Burgstallgasse 2 oziroma Gradišče 2, danes Slovenska cesta 17, so občasno organizirali tudi koncerte in vojaške godbe. Hiša je sedaj nadzidana za eno nadstropje, sosednje hiše z reklamnim panojem pa ni več, na njenem mestu sedaj stoji hotel Cubo.