Sodnijski trg in Sodna palača

Sodnijski trg in Sodna palača


Nekadanji Sodnijski trg (Gerichtsplatz) in ljubljanska Sodna palača. Posneto s tedanje Sodnijske (današnje Tavčarjeve) ulice.