Sodnijski trg

Sodnijski trg


Današnji Miklošičev park je bil v preteklost znan tudi kot Sodnijski trg. Na razglednici je viden tudi kip Franca Miklošiča, katerega so postavili leta 1919.