Švicarija – Schweizerhaus

Švicarija – Schweizerhaus


Ljubljanska Švicarija leta 1903, ko je še imela funkcijo gostišča.