Trg kralja Petra z sodiščem

Trg kralja Petra z sodiščem


Današnji Miklošičev park je nosil ime Trg kralja Petra v letih 1919-1941.