Razglednica

Lichtenthurnov zavod

Lichtenthurnov zavod na prelomu 19. in 20. stoletja. V stavbi je od konca 19. stoletja delovala dekliška sirotišnica in šola. Ime nosi po družini Lichtenthurn, ki je bila lastnica tamkajšnjih posesti. Njihova dedinja Marija Mahkot je nato leta 1878 poslopja darovala redu usmiljenih sester sv. Vincencija Pavelskega za vzgojo in…

Preberi

Razglednica

Marijanišče

Družba Vincencija Pavelskega (v Ljubljani ustanovljena leta 1876) je ustanovila leta 1882 v Ljubljani deško sirotišnico Marijanišče – Collegium Marianum. V njej je organizirala tudi štirirazredno ljudsko šolo. Leta 1886 je šola dobila pravico javnosti. Ob koncu 2. svetovne vojne, leta 1945 je bila podržavljena in preimenovana v Državno deško…

Preberi