Ajdovščina

Ajdovščina


Križišče pred Figovcem, kjer se sekata Gosposvetska in Slovenska cesta, je dobilo svoje ime leta 1937. Sicer pa so pokristjanjeni Slovenci že prej s takim ali podobnim imenom označevali preostanke bivališč ali grobišč nekdanjih predslovenskih prebivalcev – poganov. Tako je znano, da se je v času rimske Emone tu nahajalo grobišče.