Načrt ljubljanskega magistrata

Idejni načrt novega magistrata iz 30. let, ki bi moral stati na mestu stavbe nekdanje banke Slavija, danes Ministrstva za notranje zadeve.

Jutro, 31.3.1934, str. 3