Predaja jugoslovanske vojske

predaja-jugoslovanske-vojske

Slovenski narod, 18. april 1941