V ZDA bi hodili sede

Slovenec, 23. marec 1934, str. 6

Slovenec, 23. marec 1934, str. 6