Grad Tivoli (grad Podturn)

Grad Tivoli (grad Podturn)


Janez Vajkard Valvasor leta 1679 grad omenja kot dvorec Podturn.