Ljubljanski grad

Ljubljanski grad


V času županovanja Ivana Hribarja je leta 1905 Mestna občina Ljubljana postala lastnica gradu.