Ljubljanski grad z zahodne strani

Ljubljanski grad z zahodne strani


Stara razglednica zahodne strani Ljubljanskega gradu, tik pod grajskim stolpom.