Pozdrav iz Rožnika

Pozdrav iz Rožnika


Rožnik se pod imenom Rosenberch prvič pojavlja v listinah leta 1326.