Sanatorij Leonišče

Sanatorij Leonišče


Sanatorij Leonišče v Ljubljani, na Šlajmerjevi ulici.