Sodnijski trg (Gerichtsplatz)

Sodnijski trg (Gerichtsplatz)


Trg so zgradili kot dopolnitev Sodne palače. Deželna vlada Kranjske je načrtovanje zaupala arhitektu Maksu Fabianiju, ki je načrt naredil leta 1900, gradnja pa je potekala med leti 1902 in 1906.