Spomenik Francu Jožefu

Spomenik Francu Jožefu


Cesar Franc Jožef je obiskal Ljubljano po velikem potresu, ki je prizadel prestolnico Kranjske leta 1895. Zaradi tega so mu leta 1908 na Sodnijskem trgu postavili spomenik.