Tivolski ribnik – Čolnarna

Tivolski ribnik – Čolnarna


Ob bajerju (ribniku) je stala čolnarna in več pavilijonov, urejena je bila tudi okolica ribnika, v katerega so naselili okrasne ribe. Po 2. svetovni vojni je čolnarna propadla, danes pa je na njenem mestu zgrajen objekt, v katerem je slaščičarna in kavarna.