19. april

1713 – Sprejeta “Pragmatična sankcija”

Pragmatična sankcija (FOTO: Wikipedia)

19. aprila leta 1713 je Karel VI. Habsburški, ki je obenem bil tudi cesar Svetega rimskega cesarstva, v Wetzlarju sprejel “Pragmatično sankcijo”. Njegov predhodnik Jožef I. je leta 1711 umrl in cesarsko krono je nasledil Karel VI. V želji, da bi zagotovil dedovanje svojim potomcem pred Jožefovimi, je s Pragmatično sankcijo spremenil določbe iz “Pactum mutuae successionis”. Določil je nedeljivost in enotnost habsburških dežel ter dedovanje svojih potomcev v ženski liniji in  podredno dedovanje Jožefovih hčera in šele nato dedovanje potomcev svojih sester. S to sankcijo je Karel VI. omogočil, da je po njegovi smrti prestol podedovala njegova hči Marija Terezija. Več o tej znameniti habsburški cesarici pa si lahko preberete v našem članku 300 let od rojstva Marije Terezije.

Ostali dogodki: