Preskoči na vsebino

1728 – Rojen Blaž Kumerdej

27. februarja leta 1728 se je v Zagoricah na Bledu rodil slovenski šolnik, jezikoslovec, razsvetljenec in narodni buditelj Blaž Kumerdej.

Blaž Kumerdej je leta 1773 na Dunaju končal študij prava in se po končanem študiju zaposlil v šolstvu. Najprej je postal okrožni šolski nadzornik v Celju, kasneje pa ga je cesarica Marija Terezija imenovala za ravnatelja ljubljanske normalke.

Svojo razsvetljensko miselnost in slovensko narodno zavest je Kumerdej dokazal z načrtom za organizacijo osnovnih šol na Slovenskem. Predlagal je, da bi se uveljavile tako imenovane nedeljske šole. Te bi vodili pismeni cerkovniki, pouk v njih pa bi potekal v slovenščini.

Poleg svojega dela na področju šolstva se je Kumerdej posvečal tudi prevajanju (predvsem v nemški jezik), bil je tudi cenzor in avtor številnih razprav, v katerih je iskal povezave z ostalimi slovanskimi narodi. Aktivno je sodeloval tudi v krožku barona in mecena Žige Zoisa. Krožek mu je skupaj z Jurijem Japljem zaupal prevod Biblije v slovenščino.

Sestavil je pravopisna pravila, v katerih je zavrnil Pohlinove reforme. Sestavil je tudi filozofsko kritično slovnico kranjskega jezika, ki je ostala v rokopisu.

Umrl je 10. marca leta 1805 v prestolnici Kranjske, Ljubljani.

Danes po Kumerdeju nosita ime ulici na Bledu in v ljubljanskem naselju Dravlje.