2. junij

1837 – Rojen Robert Schrey pl. Redlwerth

2. junija leta 1837 se je rodil pravnik in politik Robert Schrey pl. Redlwerth. Bil je sin okrajnega sodnika in tako kot oče končal študij prava v Gradcu. Leta 1860 se je zaposlil v finančni prokuratori v Ljubljani. Že naslednje leto je odprl samostojno odvetniško pisarno v Ljubljani. Poleg poklicnega dela se je udejstvoval javnega političnega in družbenega življenja. Robert Schrey pl. Redlwerth je postal eden prvih voditeljev Nemcev na Kranjskem. Leta 1874 je bil izvoljen v kranjski deželni zbor in je v njem deloval do leta 1883. Bil je odličen retorik in ostro nastopal proti napadom Slovencev. Bil je dolgoletni član deželnega zbora in deželnega šolskega sveta, odvetniške zbornice, ljubljanskega občinskega sveta, podžupan Ljubljane, predsednik Ustavovernega društva, član ljubljanske krajevne skupine nemškega Schulvereina in podpredsednika Kranjske hranilnice, druge najstarejše avstrijske hranilnice ustanovljene že leta 1820. Umrl je leta 1893 v Ljubljani.

Kranjski deželni dvorec, kjer je zasedal kranjski deželni zbor (danes sedež Univerze v Ljubljani):

Ostali dogodki: