Preskoči na vsebino

1863 – Prvič izide časopis Naprej

2. januarja leta 1863 je izšla prva številka slovenskega političnega časopisa Naprej. Izdajal ga je slovenski pisatelj, skladatelj, pesnik, dramatik, politik in časnikar Miroslav Vilhar. Dovoljenje za izdajanje časopisa je od avstrijskih oblasti dobil septembra 1862. Časopis je izhajal dvakrat na teden. Urejal ga je Fran Levstik, ki je obenem bil tudi avtor številnih tekstov.

Levstik je podpiral in promoviral program Zedinjene Slovenije, poudarjal nujnost povezovanja z drugimi južnoslovanskimi narodi ter spodbujal sistematično delo na kulturnem, narodnem in političnem področju. Levstik je veliko pisal tudi o vprašanju slovenskega književnega jezika in poudarjal pomen rabe slovenščine. Bil je kritik Staroslovencev in takratnih slovenskih političnih prvakov na čelu z Janezom Bleiweisom. V časopisu Naprej se je sporekel z Jankom Pajkom, ki je v znanstveni publicistiki dajal prednost hrvaščini. Po ostri časopisni polemiki je prišlo do tožbe, preiskave in ukinitve časopisa. Zadnja številka časopisa je izšla konec septembra 1863.

Rezultat preiskave je bila tudi obsodba Vilharja na denarno kazen in zapor. Obsojen je bil na šest tednov ječe na Žabjaku. Med prestajanjem zaporne kazni so nastale pesmi in politični epigrami v zbirki Žabjanke (Zagreb, 1865).

Miroslav Vilhar, FOTO Wikipedia