Preskoči na vsebino

1938 – Ustanovitev Akademije znanosti in umetnosti

11. avgusta 1938 je bila ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti kot tretja jugoslovanska znanstvena akademija. Zaradi unitaristične naravnanosti Kraljevine Jugoslavije, ki je nasprotovala nacionalnim imenom, je bilo njeno uradno ime Akademija znanosti in umetnosti (AZU). Pridevek »slovenska« je dobila med drugo svetovno vojno. 26.01.1943 je bila sprejeta v italijanski Narodni svet akademij (Consiglio nazionale delle Academie).

Začetki pravega znanstvenoraziskovalnega dela so se začeli po osvobotivi, v letu 1945. Razdeljena je na šest oddelkov: za zgodovino in družbene vede, za filološke in literarne vede, za matematične, fizikalne in tehnične vede, za naravoslovne vede, za umetnosti in za medicinske vede.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je najvišja narodna znanstvena in umetnostna ustanova Slovenije, ki združuje vrhunske slovenske znanstvenike in umetnike, člane akademije. Člani so lahko redni, izredni ali dopisni (slednji so lahko tudi neslovenskega rodu), njihovo delovanje pa je organizirano v skupinah (razredih), glede na znanstveno ali umetniško področje iz katerega izhajajo. Člane te ustanove imenujemo (slovenski) akademiki. Trenutni predsednik ustanove je Tadej Bajd, sedež SAZU-ja pa je na ljubljanskem Novem trgu v vili Lontovž.