Skip to content

Barbarstvo muk

Foto: ljubljanskigrad.si

Na Ljubljanskem gradu v Kazematah je od 7. maja 2015 do 27. septembra 2015 na ogled razstava Barbarstvo muk, ki je posvečena prikazu mučilnih naprav od 16. do 18. stoletja.

Staro kazensko pravo si ni prizadevalo za poboljšanje delikventa, temveč za ponovno vzpostavitev pravice s prizadejanjem telesnih muk tistemu, ki je prekršil splošno priznani red. Tematiko lahko obravnavamo z več različnih vidikov, kot so zgodovinski kontekst, pravni predpisi takratnega časa, odnosi v družbi, socialni status, moralne vrednote ter številni drugi. Vse to govori o kompleksnosti teme, po drugi strani pa je bila tovrstna praksa v sodnih postopkih v predmodernem obdobju novega veka nekaj skoraj vsakdanjega.

Tudi takratna Ljubljana v tem oziru ni bila izjema, saj ohranjeni viri pričajo o preiskovalnih postopkih, ki so se odvijali za zidovi ljubljanske Tranče, o izvrševanju sramotilnih kazni pred mestno hišo, kjer so nekoč stali sramotilni steber, kletka in klop, kakor tudi o Friškovcu, kjer so se z rabljevim zamahom izvrševale smrtne obsodbe. Vse to je botrovalo odločitvi, da v Kazemate umestijo tovrstno razstavo, pa tudi dejstvo, da v letu 2015 mineva natanko 200 let od odprtja Kaznilnice na Ljubljanskem gradu, institucije, ki sovpada s časom prevlade zapora v kaznovalni politiki, s časom, ki se je odmikal od stare kaznovalne prakse mučenja in okrutnih usmrtitev ter se vedno bolj osredotočal na odvzem prostosti in delovno prevzgojo obsojenca.

Razstavni eksponati so rekonstruirani na podlagi originalnih predlog, ohranjenih ilustracij in različnih zapisov iz Nemčije, Italije, Španije in drugih dežel. Razstava je potujoča in je bila do sedaj med drugim na ogled v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Poljskem, v Estoniji, Litvi in na Danskem, leta 2011 pa tudi v Arheološkem muzeju v Zagrebu.

V sklopu razstave bodo potekala tudi tri tematska predavanja:

Vstopnina je 4 evre.