About

Historia Magistra Vitae est. Zgodovina je učiteljica življenja.

(Mark Tulij Cicero)

Deželni dvorec

Deželni dvorec

Ta star rimski pregovor je naše vodilo pri oblikovanju in razvoju spletne strani, ki je pred vami. Projekt Zgodovina na dlani smo si zastavili kot širši projekt, ki bo na enem mestu s pomočjo novodobnih komunikacijskih kanalov in naprav odprl svet zgodovinopisja čim širšemu krogu ljudi. Prepričani smo, da za to področje vlada ogromno zanimanje, tudi med mladimi, vendar pa njihove želje in pričakovanja velikokrat niso uslišana. Zavedamo se namreč, da je v poplavi informacij, pomanjkanju časa in vzponu spletnih medijev potrebno uporabnikom vsebino približati na njim prijazen način.

Znanja v Sloveniji o Sloveniji je ogromno, a to ostaja precej razpršeno in nepovezano, s tem pa odlične raziskave žal pogosto ne dosežejo svojega pravega cilja in ostajajo nedotaknjene na zaprašenih knjižnih policah. Poleg tega je velik del pisan v strokovnem jeziku, ki s svojo zahtevnostjo, potrebnim predznanjem in dolžino, le stežka prepričajo bralce, ki jih zgodovinopisje zanima, a se mu zaradi različnih razlogov ne morejo posvetiti popolno.

To praznino skuša zapolniti spletna stran Zgodovina na dlani, kjer bomo v prvi vrsti dali mesto lahkotnejšim in razumljivejšim, a še vedno natančnim in preverljivim člankom iz slovenske preteklosti. Seveda prostor ostaja odprt tudi za bolj zahtevne strokovne raziskave, kolumne in krajše zanimivosti. Vse to bo podprto z fotografsko in video vsebino, kateri posvečamo še posebno pozornost. Želimo si namreč, da bi tudi z vašo pomočjo na enem mestu zbrali stare razglednice, fotografije in slike slovenskih krajev, jih pravilno umestili v prostor in čas ter obogatili z uporabo v raznih aplikacijah. Za pomembnejše stavbe in ulice bi tako naredili časovno linijo, kjer bi prikazali kako je potekal njihov razvoj ali na kak drug način prikazali njihovo dediščino ter jo približali meščanom in turistom.

V ta namen smo se podali tudi na področje mobilnih aplikacij, kjer želimo trgu ponuditi pravi strokovni mobilni vodič po zgodovini slovenskih mest. Menimo, da lahko njihovo preteklost turistom, pa tudi domačinom, na pravi način ponudijo le lokalni prebivalci, podprti z znanjem in izročilom. S tem se odpira nov pogled na preteklost, kjer stavbne lupine dobijo zgodbo, uporabniki pa zgodovinsko izkušnjo. Na tem področju načrtujemo še več aplikacij, namenjenih predvsem izobraževanju mladih, pa tudi bolj zabavnih vsebin.

Pri ustvarjanju spletne strani in mobilnih aplikacij smo odprti za sodelovanje in predloge, saj gre za tako kompleksno in obširno področje, da do pravega rezultata vodi le skupinsko delo in izmenjava znanj. Zgodovina mora ostati učiteljica življenja.

Authors

dr. Aleš Šafarič

Aleš Šafarič je po zaključenem dvopredmetnem študiju zgodovine (FF) in politologije (FDV) šolanje nadaljeval na podiplomskem študiju zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je z disertacijo Prepletenost politike in telesne kulture na Slovenskem v letih 1891-1914 in 1919-1929 pridobil naziv doktor znanosti s področja zgodovine. Njegovo raziskovalno področje pokriva predvsem slovensko zgodovino v obdobju od druge polovice 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne in teme, ki so to obdobje zaznamovale (nacionalizem, kulturni boj, demokratizacija itd.), s poudarkom na zgodovini telesne kulture oziroma športa. Je avtor več prispevkov, sodeluje na znanstvenih simpozijih, pri postavljanju muzejskih razstav in drugih podobnih dogodkih ter idejni oče tega spletnega portala. Opravljen ima strokovni izpit za kustosta in je trenutno zaposlen v muzeju.

dr. David Petelin

David Petelin (1984) je po končani  klasični gimnaziji leta 2008 diplomiral  iz zgodovine, 2013 magistriral iz javne uprave, leta 2016 pa z nalogo Vsakdanje življenje v Ljubljani v letih 1945 – 1965 doktoriral iz zgodovine. Zaključuje tudi magisterij prava. Njegovo področje zanimanja zajema zgodovino Ljubljane, arhitekture in urbanizma, socializma in postsocializma ter sodobna vprašanja javne uprave. V svoji poklicni karieri je opravljal najrazličnejša dela: novinar, urednik učbenikov za zgodovino, arhivist dokumentalist, pravni sodelavec, asistent tajnika volilne komisije, odgovorni urednik spletnega medija, strokovni sodelavec in javni uslužbenec. Je član Slovenskega panevropskega gibanja, Zgodovinskega društva Ljubljana in Mensa Slovenija. David Petelin objavlja kolumne, strokovne in znanstvene članke, sodeluje pri postavljanju muzejskih razstavah ter občasno predava iz svojega raziskovalnega področja. Zaposlen je v muzeju.

Danijel Osmanagić

Danijel Osmanagić (1985) se je po končani gimnaziji v Sarajevu vpisal na dvopredmetni študij zgodovina (FF) – politologija, smer obramboslovje (FDV) na Univerzi v Ljubljani. Študij je uspešno zaključil leta 2010. Je strokovnjak za področje zgodovine socializma in mednarodnih odnosov v 20. stoletju ter dober poznavalec dogajanja na Balkanu. Njegov fokus raziskovanja sta oktobrska revolucija in odnosi med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Po zaključenem študiju je med drugim delal v ljubljanskem Muzeju novejše zgodovine Slovenije in predaval v Ruskem centru znanosti in kulture v Ljubljani. Od leta 2012 kot priznan licenciran turistični vodnik skrbi, da tudi turisti bolje spoznajo vsaj del slovenske zgodovine.

Uroš Klopčič

Uroš Klopčič (1985) se je že od mladih nog zanimal tako za zgodovino kot računalništvo. Napredek v razvoju računalnikov in njihovih zmožnosti ga je navduševal, posledično je navdušenje nad računalništvom prevladovalo, zato se je vpisal na univerzitetni študij računalništva in informatike (FRI UL), smer informatika. Študij je uspešno zaključil leta 2009 in se kasneje zaposlil v podjetju Epiatech kot razvojni inženir. Že med študijem je nabiral dragocene izkušnje v podjetju Hermes Softlab, v prostem času pa se je navduševal nad spletnimi tehnologijami in razvil več spletnih strani in portalov. Od leta 2014 skrbi za razvoj in vzdrževanje portala Zgodovina na dlani. Prosti čas posveča športu, knjigam, prijateljem in hčerki.

Comments are closed.