Skip to content

Emona in Ljubljančani: od Argonavtov do zelja

Zgodovinsko društvo Ljubljana in Modrijanova knjigarna vabita na predavanje Bernarde Županek: Emona in Ljubljančani: od Argonavtov do zelja. Predavanje bo v četrtek, 15. januarja 2015 ob 18. uri v Modrijanovi knjigarni.

Arheologinja dr. Bernarda Županek je zaposlena kot kustosinja za rimsko obdobje v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. Doktorirala je iz antropologije antičnih svetov na ISH. Zanima jo arheologija in antropologija rimskega časa ter dediščina in produkcija preteklosti nasploh.

Zavest o rimski prednici Ljubljane, Emoni, sega že vsaj v 17. stoletje. Takrat je bila zgodba o začetkih Ljubljane oz. ustanovitvi Emone povezana z  mitom o Argonavtih in upodobljena v številnih tekstih in spomenikih. Emonska dediščina je bila ponovno postavljena v ospredje v drugi polovici 20. stoletja. V tem obdobju, ob veliki gradbeni prenovi Ljubljane in zato obsežnih izkopavanjih in prezentacijah Emone, se ime je Emona uporabljalo tudi kot blagovna znamka v trgovini, gostinstvu, turizmu, športu in izobraževanju. Spomin na Emono je bil znova obujen v zadnjem desetletju, s poudarkom v letih 2014-2015, ob obeležitvi 2000-letnice izgradnje rimskega mesta.

Predavateljica bo govorila o oblikovanju emonske dediščine in skušala odgovoriti na vprašanje, zakaj je bila emonska preteklost za Ljubljano pomembna.