Skip to content

Predavanje o skrbi za degeneracijo potomstva

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU vabi na predavanje Ane Cergol Paradiž z naslovom O vzrokih povečane skrbi za degeneracijo potomstva na Slovenskem po prvi svetovni vojni. Predavanje bo v četrtek, 29. januarja 2015, ob 11. uri v Mali dvorani  ZRC SAZU.

Takoj po prvi svetovni vojni se je evgenika, veda o metodah za dosego dobrega potomstva, uveljavila tudi na Slovenskem in v vsej Kraljevini Jugoslaviji. Že v dvajsetih letih so jo omenjale razne resolucije, zakoni, programi in prireditve jugoslovanskih društev in celo političnih strank. Bolj ali manj eksplicitno so jo podpirali številni ugledni politiki in znanstveniki. Evgenika in podobne (demografske) politične teorije so se uveljavile zaradi strahu pred kvalitativno in kvantitativno degeneracijo človeštva, ki se je še posebej okrepil v postapokaliptičnem vzdušju povojnega časa.

Vojaki so se vračali z bojišč hendikepirani, širile so se spolno prenosljive bolezni, ljudi je navdajal občutek, da so vrednote razvrednotene. Še bolj kot moralna degeneracija je evgenike vznemirjala biološka degeneracija, ki naj bi se med vojno povečala zaradi t. i. negativne selekcije – smrti najboljših v boju. Po vojni naj bi »negativno selekcijo« po mnenju nekaterih evgenikov še spodbujali vsesplošna »higienizacija« družbe ter razraščanje »države blaginje«, ki sta ščitili šibkejše. Nasprotno so drugi avtorji verjeli, da ravno uveljavljanje higiene nasprotuje degeneraciji, zato so podpirali uvajanje javnozdravstvenih zakonov in gradnjo javnozdravstvenih ustanov.

Predavala bo asist. dr. Ana Cergol Paradiž, ki je leta 2008 diplomirala in leta 2014 doktorirala na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V letih 2009−2013 je bila tam zaposlena kot mlada raziskovalka, sedaj pa dela v okviru temeljnega raziskovalnega programa Slovenska zgodovina ter temeljnih raziskovalnih projektov Ženske in prva svetovna vojna in Ženske in meje. Od decembra 2010 je članica delovne skupine History of Race and Eugenics na Oxford Brookes University. Sodelovala je na več tujih in domačih konferencah. Je avtorica več znanstvenih člankov in soavtorica razstave 1914 − Položaj žensk na predvečer vojne. Od leta 2014 ureja portal Spol.si. Ukvarja se z zgodovino žensk, telesa in znanosti, z demografsko zgodovino in socialno zgodovino medicine.

Predavanje bo v četrtek, 29. januarja 2015, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.